ผลงานเดือนกรกฎาคม 2566

ปลายทาง ประชาชื่น

พร้อมบริการจัดส่งถึงที่

นำส่ง กรวดแม่น้ำ 2 เที่ยว 400 ถุง

จัดแต่งสวน ตกแต่งพื้นที่รอบบริเวณ

02/08/2023

สั่งซื้อสินค้า พร้อมบริการจัดส่งถึงที่

นำส่ง กรวดแม่น้ำสีขาวสวยๆ

จัดแต่งสวนสวยๆ ในบริเวณบ้าน

03/08/2023

ปลายทาง นิคมบางปู

พร้อมบริการจัดส่งถึงที่

นำส่ง กรวดแม่น้ำสีน้ำผึ้ง 3,000 ถุง

จัดแต่งสวนบริเวณรอบโรงงาน

05/08/2023

ปลายทาง พระราม 2

พร้อมบริการจัดส่งถึงที่

นำส่ง กรวดแม่น้ำสีขาว 2,000 ถุง

จัดแต่งสวนบ้าน และพื้นที่โครงการ

07/08/2023

ปลายทาง ประเวศ

พร้อมบริการจัดส่งถึงที่

นำส่ง กรวดแม่น้ำสีดำ และกรวดดำนอก

จัดแต่งสวนพื้นที่หน้าตึก และรอบสระน้ำ

09/08/2023

สั่งซื้อสินค้า พร้อมบริการจัดส่ง

นำส่ง กรวดขาวหิมะ เบอร์ 2 และ เบอร์ 7

200 ถุง

จัดแต่งสวน และตกแต่งพื้นที่รอบบริเวณบ้าน

10/08/2023

ปลายทาง ลำลูกกา 71

พร้อมบริการจัดส่งถึงที่

นำส่ง แกลบโขง กรวดแม่น้ำ และหินฟองน้ำ

จัดแต่งสวน ตกแต่งพื้นที่รอบบริเวณบ้าน

12/08/2023

ปลายทาง พระราม 9

พร้อมบริการจัดส่งถึงที่

นำส่ง กรวดแม่น้ำสีเทาฟ้า

พร้อมบริการแกะเท

จัดแต่งสวน ตกแต่งโคนต้นไม้

13/08/2023

ซื้อสินค้าหน้าร้าน พร้อมบริการจัดส่ง

นำส่ง หินดำเงา Premium กรวดขาวหิมะ

หินกาบ และหินแต่งสวน

จัดแต่งสวน ตกแต่งพื้นที่รอบบริเวณ

02/08/2023

ปลายทาง ประเวศ

พร้อมบริการจัดส่งถึงที่

นำส่ง หินดำเงา Premium 100 ถุง

จัดแต่งสวน เพิ่มบรรยากาศโดยรอบตึก

19/08/2023

ปลายทาง นครปฐม

พร้อมบริการจัดส่งถึงที่

นำส่ง กรวดแม่น้ำสีดำ 2,100 ถุง

แต่งสวนสวย โดยรอบบริเวณพื้นที่

21/08/2023

ปลายทาง สระบุรี

พร้อมบริการจัดส่งถึงที่

นำส่ง แกลบโขง

เทลานสนาม เพิ่มความสวยงามให้บริเวณบ้าน

15/08/2023